Porota

Přihlášené subjekty budou hodnotit odborníci a srdcaři z různých sfér rozvoje podnikání, ekonomiky, vzdělávání a v neposlední řadě zástupci města Kopřivnice.

V odborné porotě zasednou:

ChovaniokovaIng. Petra Chovanioková, MBA – Agentura pro regionální  rozvoj

Petra 9 let působila na krajském úřadě na odboru regionálního rozvoje,  kde nejprve zahajovala implementaci Společného regionálního operačního  programu a později se zapojila do rozjezdu krajských dotačních programů  na podporu výzkumu, vývoje a inovací a programů na podporu podnikání.  Posledních pět let řídí krajskou rozvojovou agenturu a zaměřuje na rozvoj  podnikání, inovací, start-upů a podporu investic do kraje.

 

RenataPtáčníková Ptáčníková – Viva Ostrava

Zakladatelka Viva Ostrava, intuitivní sociálně podnikající žena,  prezidentka Institutu pro ženy, máma dvou dětí, vlastník licence  TEDxOstrava 2014, nadšená inovátorka, akční rozdmýchávačka dobrých  nápadů, certifikovaný Euromanažer, lektorka mnoha kurzů, autorka  vznikající knihy Nové Podnikání a nespočtu článků Viva Blogu, veskrze  extrovertka, která nadšeně odhazuje své masky a miluje vlastní  přirozenost a život sám. „Jdu do samého nitra věcí. Jdu cestou svého srdce a občas použiju selský rozum. Současnost vnímám jako významnou možnost učení se dvěma věcem, které považuju za vrchol manažerských dovedností a zralosti člověka: respektu a soucitu.“

 

Czekaj

Ing. Petr Czekaj – tajemník MSPaktu, Sdružení pro rozvoj  Moravskoslezského kraje

Zastával vedoucí funkce v podniku Tatra.  Absolvoval zahraniční  tréninkové programy zaměřené na strategické řízení (UK, Nizozemí ,  Japonsko). Od roku 1993 v Agentuře pro regionální rozvoj řídil a podílel  se na řadě národních i mezinárodních projektů (Vědeckotechnologický park Ostrava, Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov, aj.) 4 roky působil v česko-americké firmě „Czech innovation for Global Market“  zaměřené na podporu inovačních aktivit českých firem a komercionalizaci výsledků VaV v praxi. Od roku 2010 spolupracoval na přípravě a realizaci pilotního projektu v ČR – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, kde vykonává funkci tajemníka.

 

KopečnýIng. Miroslav Kopečný – starosta města Kopřivnice

Od roku 2001 působil na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje,  kde se podílel na přípravě krajských  strategických rozvojových dokumentů. V období 2005 až 2010 pracoval  na Ministerstvu pro místní rozvoj, Odboru řízení operačních programů  nejdříve jako garant priority Podpora podnikání ve Společném regionálním operačním programu (SROP), následně se podílel na přípravě Integrovaného operačního programu (IOP) a koordinoval realizaci projektů IPRM v moravskoslezském kraji. Od roku 2010 zastával  funkci místostarosty, dnes starosta města Kopřivnice.

 

MachaRNDr. Luděk Mácha, CRIF – Czech Credit Bureau a.s.

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  obor přibližné numerické metody. Specialista v oboru zpracování  ekonomických a finančních informací o českých podnikatelských  subjektech, od roku 2000 ředitel pobočky americké firmy Internet  Securities, Inc. pro Čechy a Slovensko. Od roku 2012 pracuje ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. na pozici Business Development Manager.

 

PavIng. Radek Pav – Ernst & Young EY Česká republika

Členem týmu Ernst & Young od roku 1998, nyní také ředitel pobočky  Ernst & Young Audit v Ostravě. Radek má bohaté zkušenosti v oblasti  auditu a ekonomického poradenství, zaměření na společnosti z oblasti  sektoru telekomunikací, výroby, strojírenství, leteckého průmyslu a  leasingu; Klienti z poslední doby: Telefónica O2 Czech Republic, Verizon,  T-Systems Czech Republic, Aero Vodochody, Evraz Vítkovice Steel,  Hitachi Czech Republic, IPS Alpha, Bombardier, MSV Metal, Timken CR a další. Je členem komory auditorů ČR,  přednáší na různých IFRS seminářích organizovaných pro klienty a širokou veřejnost.

 

VavrečkaIng. Vladimír Vavrečka, CSc. – Vysoká škola podnikání

Stál u zrodu katedry Marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě VŠB-  TU v Ostravě. O 9 let později spoluzakládal Vysokou školu podnikání, a.s., kde dnes zastává funkci vedoucího Katedry marketingu a  hodnototvorných procesů. Praktické zkušenosti s podnikáním,  strategickým managementem a marketingem získával od roku 1990 jak působením v řídících strukturách řady významných podniků (člen představenstev a dozorčích rad např. Pivovar Ostravar, UNEX, a.s., MSA Dolní Benešov), tak prací na stovkách projektů pro organizace jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru (ministerstva, kraje, města a obce, mikroregiony atd.). Převážná část jeho výše uvedených aktivit byla spojena se strategickým managementem, marketingem, vzděláváním, projektovým managementem, ekonomickým rozvojem a cestovním ruchem. Zaměřuje se zejména na problematiku marketingu v podnikání, marketingu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.