Kategorie soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá právnická či fyzická osoba, která v den podání přihlášky do soutěže a po celou dobu jejího trvání splňuje následující kvalifikační podmínky:

Živnostník roku

Zúčastnit se mohou fyzické osoby, které mají sídlo své činnosti na území Kopřivnice včetně místních částí nebo na tomto území mají registrovanou alespoň provozovnu, svou činnost provozují více než 2 celé roky a v uplynulém uzavřeném roce dosáhly obratu více než 300 000 Kč.

Firma roku s počtem zaměstnanců 1-100

Zúčastnit se mohou právnické osoby, které mají registrované sídlo své činnosti na území Kopřivnice včetně místních částí nebo na tomto území mají registrovanou alespoň provozovnu, svou činnost provozují více než 2 celé roky, v uplynulém uzavřeném roce dosáhly obratu více než 1 mil Kč a zaměstnávají více než 1 zaměstnance.

Firma roku s počtem zaměstnanců >100

Zúčastnit se mohou právnické osoby, které mají registrované sídlo své činnosti na území Kopřivnice včetně místních částí nebo na tomto území mají registrovanou alespoň provozovnu, svou činnost provozují více než 2 celé roky, v uplynulém uzavřeném roce dosáhly obratu více než 10 mil Kč a zaměstnávají více než 100 zaměstnanců.

Nápad roku

Zúčastnit se mohou fyzické osoby s trvalým pobytem v Kopřivnici včetně místních částí či právnické osoby se sídlem či provozovnou na území Kopřivnice včetně místních částí. Projekt či činnost, kterou do soutěže přihlašují, nesmí vykonávat jako hlavní více než 24 měsíců a zároveň může být teprve ve stadiu projektu (byznys plánu).